Poesía experimental

Go Back

Lumes na galiza: outubro 2017 [Fuegos en galicia: octubre de 2017]

Agardando [Esperando]

Alucinación preprandial

Blue light [Luz azul]

Yellow light [Luz amarilla]

Imagen poética bipolar

Galego Sem Fronteiras [Gallego Sin Fronteras]

Jalísia seive [Galicia libre]

O pano [El pañuelo]

A mar

Obsesión número 1

Eya

Artigo 57 [Artículo 57]

NYM

Malborro

Fallo2

14 F

88888888

1 X 2

STU

¡Vota, bota! [¡Vota, echa!]

Tripartito

Sufe

Out! [¡Fuera!]

Picapica

DADA

Ardi beltza [Oveja negra]

O máis valente [El más valiente]

Mozz – Artt

Epi
© Xabier Vila-Coia - 2021 · Contacto